Kull darba li huma aktar utenti m─žassba dwar is-sigurt├á tag─žhom (u g─žalhekk interessati fi VPN) min─žabba t-theddid ─őibernetiku li qed jikber u l-ka┼╝ijiet taÔÇÖ spjuna─í─í massiv li saru kopertura tal-midja. Aktar u aktar fi ┼╝minijiet taÔÇÖ pandemija, meta s-SARS-CoV-2 i─í─íieg─žel lil ─žafna jivvja─í─íaw bit-telecommute, li jfisser li jimmani─í─íjaw data sensittiva jew privata tal-kumpanija minn netwerks tad-dar li jistaÔÇÖ ma jkollhomx mi┼╝uri taÔÇÖ protezzjoni tan-negozju.

Il-VPN mhux biss jista 'jag─žtik saff addizzjonali ta' sigurt├á g─žall-konnessjonijiet tal-uffi─ő─őju jew tad-dar tieg─žek, jista 'wkoll jg─žinek b'modi o─žra. Pere┼╝empju, tista' tbiddel l-ori─íini tal-IP tieg─žek kif tixtieq, tkun tista' tag─ž┼╝el il-pajji┼╝ tal-ori─íini biex tkun tista' servizzi taÔÇÖ a─ő─őess li huma limitati jew ristretti g─žall-pajji┼╝ tal-ori─íini tieg─žek. Xi ─ža─ía li tattira wkoll ─žafna utenti, spe─őjalment servizzi ta 'kontenut ta' streaming, g─žal VPN.

L-aqwa 10 VPNs

Bejn l-a─žjar servizzi VPN Nirrakkomandaw dan Top10:

Nord VPN

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 59 pajji┼╝
 • Velo─őit├á mg─ža─í─íla
 • 6 apparat simultanju
Spikka g─žall-promozzjonijiet tag─žha

Disponibbli fuq:

CyberGhost

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 90 pajji┼╝
 • Velo─őit├á mg─ža─í─íla
 • 7 apparat simultanju
Jispikka g─žas-sigurt├á tieg─žu

Disponibbli fuq:

Surfshark

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 61 pajji┼╝
 • Velo─őit├á mg─ža─í─íla
 • Apparat illimitat
Jispikka g─žall-prezz tieg─žu

Disponibbli fuq:

ExpressVPN

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 94 pajji┼╝
 • velo─őit├á tajba
 • 5 apparat simultanju
Jispikka g─žall-kwalit├á tas-servizz tieg─žu

Disponibbli fuq:

Zenmate

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 74 pajji┼╝
 • velo─őit├á tajba
 • Apparat illimitat
Jispikka g─žall-kwalit├á-prezz tieg─žu

Disponibbli fuq:

Hotspot Shield

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 80 pajji┼╝
 • Velo─őit├á mg─ža─í─íla
 • 5 apparat simultanju
Innutat g─žall-velo─őit├á tieg─žu

Disponibbli fuq:

TunnelBear

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 22 pajji┼╝
 • velo─őit├á tajba
 • 5 apparat simultanju
Jispikka g─žas-servizz tekniku tieg─žu

Disponibbli fuq:

A─žbi l-─Žmar Tieg─ži!

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 190 pajji┼╝
 • Velo─őit├á mg─ža─í─íla
 • 10 apparat simultanju
Tajjeb ─žafna g─žal P2P u Torrent

Disponibbli fuq:

ProtonVPN

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 46 pajji┼╝
 • velo─őit├á tajba
 • 10 apparat simultanju
Ideali g─žall-u┼╝u ma 'Netflix

Disponibbli fuq:

PrivateVPN

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

VPN premium ir─žis. Il-karatteristi─ői pendenti tieg─žu huma:

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 56 pajji┼╝
 • velo─őit├á tajba
 • 6 apparat simultanju
G─ža┼╝la tajba g─žall-familji

Disponibbli fuq:

Dak kollu li g─žandek b┼╝onn tkun taf dwar VPN

Qabel ma tikri VPN trid tkun taf sensiela taÔÇÖ dettalji biex tkun tistaÔÇÖ tag─ž┼╝el dik li taqbel l-a─žjar g─žall-b┼╝onnijiet tieg─žek u wkoll biex tiddetermina jekk verament g─žandekx b┼╝onn servizz VPN jew le.

X'inhu VPN?

a VPN (Netwerk Virtwali Privat), jew netwerk privat virtwali, huwa ba┼╝ikament servizz li jippermettilek tikkonnettja ma 'netwerk b─žall-Internet b'mod sigur. Biex tag─žmel dan, tintu┼╝a offuskazzjoni tal-ori─íini tat-traffiku tan-netwerk, tipprovdi IP differenti minn dik ori─íinali pprovduta mill-fornitur tas-servizz tal-Internet (ISP) tieg─žek.

Ukoll, VPN se ji─í─íenera "minaÔÇŁ konnessjoni maÔÇÖ traffiku kriptat, ji─íifieri, it-traffiku tad-dejta kollu li jkun die─žel u ─žer─íin se jkun protett b'algoritmu ta' encryption sabiex partijiet terzi ma jkunux jistg─žu jinter─őettawhom f'test sempli─ői permezz ta' attakki li ju┼╝aw sniffers (network packet sniffers) b─žal MitM (Man in the Middle), u sa─žansitra jibqg─žu. mo─žbija minn ─őerti servizzi u fornituri li jistg─žu jaqbdu t-traffiku tieg─žek u ja─ž┼╝nuh.

Dan kollu hawn fuq g─žandu xi "effetti sekondarji" addizzjonali. Pere┼╝empju, billi tbiddel l-IP, tippermettilek ukoll a─ő─őess kontenut li huwa ristrett jew limitat fi┼╝-┼╝ona ─íeografika tieg─žek. Per e┼╝empju, ┼╝gur li ppruvajt tara kanal ta' streaming minn pajji┼╝ ie─žor u jurik messa─í─í li jinfurmak li dan is-servizz huwa disponibbli biss g─žal utenti minn dak il-pajji┼╝. Ukoll, dan it-tip ta 'restrizzjoni jista' ji─íi evitat b'VPN...

b'xejn vs im─žallas

Hemm xi w─žud servizzi VPN totalment ─žielsa, u o─žrajn im─žallsa li joffru servizzi limitati b'xejn. Meta tikkunsidra li tu┼╝a VPN, huwa g─žaliex g─žandek b┼╝onn sigurt├á massima jew a─ő─őess g─žal ─őerti servizzi ristretti fl-in─žawi tieg─žek. U din mhix xi ─ža─ía li g─žandek tafda lil servizzi b'xejn.

Wa─žda mir-ra─íunijiet hija li s-servizzi b'xejn g─žandhom it-tendenza li jkollhom grad aktar baxx ta' protezzjoni i┼╝da, fuq kollox, g─žax g─žandhom limitazzjonijiet tat-traffiku kuljum, kull ─íimg─ža jew kull xahar. Dan se jipprevjeni milli tkun tista 'tag─žmel u┼╝u intensiv ta' dawk b'xejn u li mhux fattibbli g─žal servizzi ta 'video streaming li jikkunsmaw ─žafna data (spe─őjalment jekk huma HD jew 4K). U x'inhu ag─žar, servizzi VPN b'xejn ma jippermettux li ta─ždem ma 'servizzi ta' streaming f'─žafna ka┼╝ijiet.

G─žalhekk, meta ta─ő─őessa wie─žed mis-servizzi VPN b'xejn tispi─ő─őa frustrat u tispi─ő─őa f'servizz im─žallas billi ma tie─žux dak li verament xtaqt. Barra minn hekk, is-servizzi m─žallsa m'g─žandhomx g─žalfejn ikunu g─žaljin, 'il bog─žod minn hekk, hemm offerti pjuttost mmerraq li g─žal ftit ewro fix-xahar jippermettulek li jkollok servizzi premium.

Il-VPNs favoriti tag─žna

nordvpn

NordVPN

minn3, ÔéČ 10
cyber ghost

CyberGhost

minn2, ÔéČ 75
Surfshark

Surfshark

minn1, ÔéČ 79

U ftakar x'jg─židu, meta xi ─ža─ía tkun ─žielsa, il-prodott int. Ji─íifieri, xi servizzi b'xejn se jimmonitorjaw l-attivit├á tieg─žek u jistg─žu ju┼╝awha biex ibig─žuha lil partijiet terzi, juru reklami skont il-preferenzi tieg─žek, jew jiksbu xi tip ta 'qlig─ž ekonomiku g─žaliha. G─žalhekk, joffru servizz b'xejn, i┼╝da qed jag─žmlu profitt min-na─ža l-o─žra...

Servizzi o─žra jistg─žu sa─žansitra ibieg─ž bandwidth lil klijenti o─žra tas-servizz tal-─žlas tieg─žek. Ji─íifieri, huma ju┼╝aw parti mir-ri┼╝orsi tieg─žek biex jittrasferixxuhom lil utenti li g─žandhom kont premium.

VPN ta 'parti terza jew tieg─žek?

Huwa veru li tista ' o─žloq il-VPN tieg─žek stess ju┼╝aw server b'GNU/Linux u OpenVPN (jew sistemi operattivi o─žra u software simili). I┼╝da dan it-tip ta 'VPN se jkun kemmxejn aktar limitat f'termini ta' velo─őit├á mill-bandwidth tan-netwerk tieg─žek u ser ikollok tag─žmel it-twebbis u l-amministrazzjoni lilek innifsek, u dan jinkludi wkoll li tittratta problemi tekni─ői li jistg─žu jinqalg─žu fuq is-server.

Din mhix g─ža┼╝la g─žall-ma─í─íoranza l-kbira tal-utenti, lanqas g─žal ─žafna utenti professjonali. G─žalhekk, l-aktar komdu tikkuntratta servizz VPN taÔÇÖ parti terza u tgawdi l-kumdit├á li toffri. F'dan il-ka┼╝, ser ikollok biss g─žalfejn tinkwieta dwar l-installazzjoni tal-klijent u tibda tgawdi s-servizz mill-ewwel jum.

Hija g─ža┼╝la tajba li tixtri router VPN?

Huwa veru li hemm ukoll xi routers, jew routers, li joffru VPN di─í├á inklu┼╝a. Huma routers premium li normalment jiswew ftit aktar mill-medja, i┼╝da joffru serje ta 'vanta─í─íi pjuttost interessanti u servizzi ┼╝ejda. Per e┼╝empju, tista 'ssib xi e┼╝empji b─žal:

 • Linksys WRT 3200 ACM
 • Asus RT-AC86U
 • Asus RT-AC5300
 • Linksys WRT32X Gaming
 • D-link DIR-885L/R
 • Netgear Nighthawk X4S
 • Synology RT2600AC

G─žalkemm hija g─ža┼╝la kbira f'xi ka┼╝ijiet, G─žandek toqg─žod attent b'xi mudelli ir─žas ta 'router VPN. Xi w─žud minnhom jindikaw li g─žandhom dan it-tip ta 'servizz i┼╝da jirreferi biss g─žall-klijent, u m'g─žandhomx is-servizz ipprovdut mis-server. G─žalhekk, ikollok ukoll tikri servizz ta 'parti terza biex tag─žmilha funzjonali.

Sabiex ma jkollokx problemi, g─žamilna kumpilazzjoni ta 'l-a─žjar routers VPN li tista' ta─ő─őessahom billi tag─žfas il-buttuna li ─íejja:

Oqg─žod attent g─žal dan! ─Žafna jixtru wie─žed minn dawn ir-routers u g─žandhom pa─ői tal-mo─ž─ž, i┼╝da d-dejta tag─žhom g─žadha daqstant mhux protetta.

Vanta─í─íi li tu┼╝a VPN

B─žal kull prodott u servizz ie─žor, VPN g─žandu l-vanta─í─íi u l-i┼╝vanta─í─íi tieg─žu. Imma ┼╝gur li l-vanta─í─íi huma ─žafna aktar qawwija biex jikkonvin─őuk biex tikriha:

 • Encryption tat-traffiku tan-netwerk sabiex id-data tieg─žek ma ti─íix trasferita f'test sempli─ői u biex tirrispetta l-kunfidenzjalit├á (informazzjoni trasferita bejn min jibg─žat u ri─őevitur ma tistax ti─íi a─ő─őessata minn partijiet terzi ming─žajr permess). U dan jinkludi t-traffiku kollu fl-intier tieg─žu, u mhux b─žas-servers proxy li tista 'tikkonfigura g─žal web browser jew g─žal ─őerti apps spe─őifi─ői. F'dan il-ka┼╝, it-traffiku kollu mill-apparati tieg─žek se jkun protett.
 • Privatezza u anonimit├á akbar. Mhux biss g─žall-kripta─í─í, i┼╝da wkoll g─žall-─žabi tal-ori─íini tal-IP.
 • Bypass ir-restrizzjonijiet fi┼╝-┼╝ona ─íeografika tieg─žek tu┼╝a IP minn pajji┼╝i o─žra li g─žalihom dak is-servizz ikun operattiv ming─žajr limiti.
 • Il-fornitur tal-Internet jew l-ISP tieg─žek (Telef├│nica, Orange, Eurona, Jazztel, Vodafone,...) mhux se tkun kapa─ői tkun taf l-u┼╝u li tag─žmel mill-konnessjoni tieg─žek. Ming─žajr VPN tkun tistaÔÇÖ tkun taf il-pa─íni li ┼╝┼╝ur, jekk tni┼╝┼╝el kontenut pirat, e─ő─ő. Dan hekk kif it-traffiku kollu se jg─žaddi mis-servers tag─žhom u jibqaÔÇÖ rekord tieg─žu. Barra minn hekk, il-li─íi te─žtie─í li l-ISP ja─ž┼╝en tali data g─žal diversi snin. Din id-dejta kollha tistaÔÇÖ tinbieg─ž jew ti─íi trasferita lil kumpaniji tar-reklamar, a─íenziji tal-gvern, e─ő─ő.
 • integrit├á tad-data, biex meta jaslu fid-destinazzjoni tag─žhom ikunu l-istess dawk li telqu mill-ori─íini. Ji─íifieri ma jinbidlux tul it-triq.
 • VPN hija sempli─ői ─žafna, u xi drabi tinvolvi biss li tag─žfas buttuna biex tibda jew twaqqafha. Minflok, servizzi alternattivi o─žra b─žal proxy servers, u mi┼╝uri taÔÇÖ sigurt├á differenti o─žra, jistg─žu jfissru aktar kumplessit├á.
 • Iffrankar. G─žalkemm g─žandu prezz, huwa ─žafna aktar baxx minn dak ta 'servizzi o─žra jew ─žlasijiet lil esperti tas-sigurt├á li jistg─žu ji┼╝guraw in-netwerk.

┼╗vanta─í─íi ta 'VPN

─Őertament VPN m'g─žandux Punti ─ž┼╝iena notevoli ─žafna. ┼╗ew─í punti biss jistg─žu ji─íu enfasizzati li ja─íixxu kontriha:

 • Prezz: G─žalkemm hemm b'xejn, di─í├á kkummentajt li mhumiex l-aktar xierqa. G─žalhekk, biex ikollok VPN tajba trid t─žallas. Madankollu, mhumiex prezzijiet g─žoljin u huma permissibbli g─žal ─žafna nies. B'router b'VPN tista' wkoll tevita dawn il-mi┼╝ati...
 • Velo─őit├á tal-konnessjoni: Ovvjament, meta tkun ikkodifikata d-dejta, trid tkun ikkodifikata u de─őifrata sabiex tkun tistaÔÇÖ taraha b─žallikieku ma kellekx VPN. Ji─íifieri, anki jekk huwa trasparenti g─žalik, i┼╝da li jissoponi tag─žbija ┼╝ejda li tnaqqas il-velo─őit├á. Jekk g─žandek ADSL velo─ői, fibra ottika, jew linja 4G/5G, mhux se tkun problema wisq. Jista 'jkun pjuttost ta' ─žsara biss g─žal konnessjonijiet bil-mod (jew meta jkollok xi tip ta 'limitu ta' dejta u dawn inaqqsuk g─žall-bqija tax-xahar).

G─žaliex g─žandi b┼╝onn VPN?

Nord VPN

Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů Ôśů

 • Encryption AES-256
 • IP's minn 59 pajji┼╝
 • Velo─őit├á mg─ža─í─íla
 • 6 apparat simultanju
Spikka g─žall-promozzjonijiet tag─žha

Disponibbli fuq:

G─žandek tevalwa jekk li jkollok VPN jag─žmilx sens fil-ka┼╝ partikolari tieg─žek. Fil-prin─őipju, g─žal ra─íunijiet ta' privatezza u sigurt├á biss, ta' min. Fil-fatt, il-privatezza hija dritt fuq in-netwerk li qed ji─íi miksur kuljum minn korporazzjonijiet kbar. B'VPN tista' tpo─í─íi soluzzjoni g─žal dan. I┼╝da irrispettivament minn dan, hemm ukoll o─žrajn ra─íunijiet g─žaliex g─žandek b┼╝onn VPN:

 • SARS-CoV-2: Il-pandemija bidlet is-so─őjet├á u biddlet il-mod taÔÇÖ kif ta─íixxi bÔÇÖ─žafna modi, anke fuq il-post tax-xog─žol. Issa hemm ─žafna aktar kumpaniji u freelancers li ja─ždmu fuq it-telework. Dan jinvolvi l-u┼╝u tat-tag─žmir tieg─žek stess biex tikkonnettja (ara BYOD) u n-netwerk tad-dar tieg─žek. ─Žafna kumpaniji jimmani─í─íjaw data sensittiva tal-klijenti (data tat-taxxa, ritratti privati, informazzjoni protetta minn proprjet├á intellettwali, data medika,...) u ming─žajr VPN huma jkunu vulnerabbli li ji─íu leaked jew inter─őettati minn partijiet terzi mhux awtorizzati.
 • Ipprote─íi d-dejta tal-browsing tieg─žek: B'VPN g─žandek saff ┼╝ejjed ta 'protezzjoni kif semmejt fil-punt pre─őedenti. Dan huwa spe─őjalment vitali meta tu┼╝a konnessjonijiet WiFi pubbli─ői jew mhux siguri biex ta─ő─őessa ─őerti servizzi bankarji, e─ő─ő., ming─žajr ma o─žrajn ikunu jistg─žu jinter─őettaw passwords u tip ie─žor ta' kredenzjali jew dejta mda─ž─žla.
 • Bypass i─ő-─őensura tal-internet: Jekk tiltaqa' ma' servizz jew app li mhix disponibbli fi┼╝-┼╝ona ─íeografika tieg─žek, b'VPN tista' ta─ő─őessah billi tikseb IP minn pajji┼╝ ie─žor. Dan jistaÔÇÖ jkun prattiku ─žafna biex tara xi stazzjonijiet onlajn, ta─ő─őessa kontenut li mhux disponibbli fuq ─őerti pjattaformi taÔÇÖ streaming (AppleTV, Netflix, Disney+, F1 TV Pro,...), u anke g─žal ─őerti apps ristretti fuq Google Play, App Store, e─ő─ő e─ő─ő.
 • Tni┼╝┼╝il P2P u Torrent: biex tni┼╝┼╝el kontenut minn netwerks Torrent jew P2P, fost websajts o─žra biex tni┼╝┼╝el kontenut piratat jew illegali, tista 'toqg─žod fuq VPN biex tag─žmel dan b'mod aktar anonimu u li l-ISP ma jistax ikun konxju ta' din l-attivit├á. G─žalkemm dan huwa illegali u inti tag─žmel dan g─žar-riskju tieg─žek...

Kif tistg─žu taraw, l-applikazzjonijiet ta 'VPN imorru lil hinn mis-sigurt├á sempli─ői...

X'g─žandi nkun naf biex nag─ž┼╝el l-a─žjar VPN?

Hemm ─őerti dettalji tekni─ői li g─žandek i┼╝┼╝omm g─žajnejk fuq spe─őjalment meta tkun qed tqabbel xi servizzi VPN li bejniethom g─žandek dubji. Jistg─žu jkunu indikatur tajjeb biex tiddetermina l-kwalit├á tas-servizz u jekk jaqbilx a─žjar g─žall-b┼╝onnijiet tieg─žek.

Numru ta' servers u IP

VPNI─ő─őifratVelo─őit├áIPsMezziPunt b'sa─ž─žtu
NordVPNAES-256Mg─ža─í─íelMinn 59 pajji┼╝6 simultanjuPromozzjonijiet
CyberGhostAES-256Mg─ža─í─íelMinn 90 pajji┼╝7 simultanjuSigurt├á
SurfsharkAES-256Mg─ža─í─íelMinn 61 pajji┼╝Bla limituprezz
ExpressVPNAES-256TajbaMinn 94 pajjiż5 simultanjuKwalità tas-servizz
ZenmateAES-256TajbaMinn 74 pajji┼╝Bla limitu 
Hotspot ShieldAES-256Mg─ža─í─íelMinn 80 pajji┼╝Tag─žmir 5Velo─őit├á
TunnelBearAES-256TajbaMinn 22 pajji┼╝Tag─žmir 5Servizz tekniku
A─žbi l-─Žmar Tieg─ži!AES-256Mg─ža─í─íelMinn 190 pajji┼╝10 simultanjuTajjeb ─žafna g─žal downloads P2P u Torrent
ProtonVPNAES-256TajbaMinn 46 pajji┼╝10 simultanjuIdeali g─žall-u┼╝u ma 'Netflix
PrivateVPNAES-256TajbaMinn 56 pajji┼╝6 simultanjuG─ža┼╝la tajba g─žall-familji

Xi servizzi VPN g─žandhom numru kbir ta 'servers mifruxa f'diversi pajji┼╝i, li se jkun vanta─í─í ─őar. Barra minn hekk, xi w─žud jag─žtuk a PI differenti ka┼╝wali, i┼╝da servizzi o─žra jmorru lil hinn u j─žalluk tag─ž┼╝el l-ori─íini tal-imsemmija IP.

Dan huwa interessanti ─žafna g─žall- servizzi jew kontenut ristretti. Pere┼╝empju, imma─íina li trid ta─ő─őessa servizz li huwa disponibbli biss fl-Isvezja. B'wa─žda minn dawn il-VPNs tista' tikseb IP Svedi┼╝ u b'hekk ta─ő─őessa daqslikieku inti Svedi┼╝ wie─žed ie─žor...

Algoritmu ta 'encryption

Hija wa─žda mill-aktar data importanti g─žal is-sigurt├á mis-servizz. Jista 'wkoll jinfluwenza l-prestazzjoni. Ovvjament, aktar ma tkun sigura iktar titlef il-velo─őit├á, g─žalkemm xi servizzi VPN ta 'kwalit├á rnexxielhom permezz ta' xi teknolo─íiji sabiex dan ma jkunx il-ka┼╝ u jistg─žu jipprovdu velo─őit├á u sigurt├á tajba ─žafna.

Kull meta tag─ž┼╝el VPN, g─žandek tag─ž┼╝el wa─žda b'algoritmu ta' encryption b'sa─ž─žtu li m'g─žandux vulnerabbiltajiet mag─žrufa. Wie─žed minn dawk algoritmi huwa AES-256li hija g─ža┼╝la kbira. Fil-fatt, ─žafna servizzi ta '─žlas jag─ž┼╝lu protezzjoni ta' grad militari, li hija fost l-og─žla disponibbli.

Minbarra l-kripta─í─í, xi servizzi ta '─žlas g─žandhom teknolo─íiji jew mi┼╝uri ta' protezzjoni ┼╝ejda g─žall-klijenti tag─žhom. Imma tkun hekk, evita algoritmi mhux sikuri b─žal SHA-1, MD4, u MD5 li ─íew miksura.

U ftakar, m'hemm l-ebda sistema sigura 100%. L-iktar ─ža─ía perikolu┼╝a hija li temmen li int invulnerabbli. Fil-fatt, xi w─žud cybercriminals Irnexxielhom jiksru dawn il-konnessjonijiet billi ─žadu vanta─í─í minn xi tip ta 'vulnerabbilt├á jew metodi o─žra frawdolenti b─žal serq ta' password.

Velo─őit├á

Hija data o─žra mill-aktar importanti jekk ma tridx li l-VPN ibaxxi tieg─žek velo─őit├á tan-netwerk b'mod konsiderevoli. G─žalhekk, dejjem g─žandek tag─ž┼╝el servizzi b'velo─őit├á tajba. ─Žafna mis-servizzi attwali joffru servizzi b'velo─őit├á pjuttost g─žolja, u g─žalhekk mhux se tkun wisq problema, spe─őjalment jekk tu┼╝a konnessjoni velo─ői (ADSL, fiber optics,...).

Privatezza u anonimità

Mhux qed nirreferi g─žan-netwerk innifsu, i┼╝da g─žad-dejta li l-fornitur tas-servizz VPN innifsu jista 'ja─ž┼╝en. Kif semmejt qabel, id-data mhux se tg─žaddi mis-servers tal-ISP, i┼╝da se tg─žaddi minn dawk tal- Fornitur VPN.

U─žud mill-fornituri ─žlief id-data tal-log b─žal ismek, id-dettalji tal-─žlas, l-IP reali tieg─žek, e─ő─ő. Dejta li tistaÔÇÖ tg─žin biex tidentifik. Dan huwa rakkomandat, g─žalhekk g─žandek taqra l-istampar fin dwar jekk dawn il-fornituri jiffrankawx jew le din id-dejta. Oqg─žod attent minn dawk li j┼╝ommuhom u dejjem ag─ž┼╝el dawk li ja─ž┼╝nu l-inqas rekords.

g─žajnuna teknika

Xi servizzi VPN b'xejn huma nieqsa servizz tekniku jew tal-konsumatur jew huwa pjuttost fqir. Fil-ka┼╝ ta 'servizzi ta' ─žlas, dan huwa ─íeneralment kemmxejn a─žjar u 24/7 (24 sieg─ža u 7 ijiem fil-─íimg─ža), i┼╝da mhux l-istess fil-ka┼╝ijiet kollha.

Xi servizzi joffru biss attenzjoni bl-Ingli┼╝, o─žrajn se jkollhom ukoll bl-Ispanjol. Dawn huma ─íeneralment kemm permezz ta 'telefonata kif ukoll bl-email, u xi w─žud sa─žansitra jkollhom live chat biex iwie─íbu l-mistoqsijiet tieg─žek jew isolvu problemi possibbli li jistg─žu jinqalg─žu.

Appo─í─í jew pjattaformi

Is-servizzi VPN b'xejn g─žandhom xi ftit inqas appo─í─í, i┼╝da ─žafna minn dawk im─žallsa g─žandhom appo─í─í kbir f'termini ta 'pjattaformi appo─í─íjati. Dawn is-servizzi g─žandhom programmi tal-klijenti li jistg─žu ji─íu installati fuq diversi sistemi operattivi b─žal Windows, macOS, Linux, Android, iOS, e─ő─ő. Xi w─žud sa─žansitra jippermettu li jsir fuq ─őerti televi┼╝jonijiet intelli─íenti u fil-browsers permezz ta 'add-ons.

Ag─žti ─žarsa tajba lejn it-tip taÔÇÖ sistemi operattivi li tu┼╝a d-dar jew ix-xog─žol u dejjem ag─ž┼╝el fornitur VPN li jistaÔÇÖ joffrilek klijent uffi─őjali appo─í─íjat.

GUI fa─őli

Dawk il-klijenti li qed nitkellem dwarhom fit-taqsima pre─őedenti g─žandhom interface grafiku li jista 'jkun xi ftit jew wisq fa─őli. Normalment huma pjuttost sempli─ői u m'g─žandekx b┼╝onn xi ─žiliet tal-kompjuter biex tixg─žel u titfi l-VPN jew biex tag─žmel ─őerti settings fuqha.

Normalment ikun sempli─ői daqs li tmexxi l-klijent VPN u Ag─žfas buttuna sabiex is-servizz ji─íi attivat u jibda jag─žmel il-ÔÇťma─íijaÔÇŁ tieg─žu.

Metodi ta '─žlas

F'servizzi VPN im─žallas tista 'ssib diversi metodi biex t─žallas l-abbonament. Dawn il-metodi taÔÇÖ ─žlas jistg─žu jkunu diversi:

 • Karta tal-kreditu: Huwa komdu u tas-soltu g─žal ─žafna utenti.
 • PayPal: xi pjattaformi ja─ő─őettaw ukoll ─žlas permezz ta' din il-pjattaforma sigura fejn g─žandek b┼╝onn biss l-email tieg─žek.
 • App stores: Xi VPNs g─žal pjattaformi mobbli jippermettu ─žlas permezz tas-servizzi ta '─žlas tal-─žwienet tal-app ta' pjattaformi mobbli, b─žal Google Play, App Store, e─ő─ő.
 • Kripto-muniti: kripto-muniti jippermettu ─žlasijiet totalment anonimi, b─žal dawk li jsiru b'Bitcoin. ─Žafna fornituri VPN jappo─í─íjaw dan it-tip ta '─žlas kripto-munita.
 • O─žrajn: Xi w─žud jappo─í─íjaw ukoll metodi differenti o─žra.

Talbiet DMCA

Forsi t-terminu ma jdoqqx qanpiena DMCA, i┼╝da huwa terminu li jirreferi g─žal-li─íi tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur tal-Istati Uniti. Din il-li─íi tipprote─íi kull tip taÔÇÖ kontenut b─žal films, mu┼╝ika, software, kotba, e─ő─ő kontra l-piraterija.

U dan x'g─žandu x'jaqsam mal-VPN? Sempli─ői sew, xi fornituri VPN g─žandhom il-kwartieri ─íenerali tag─žhom f'pajji┼╝i b'li─íijiet li ma jikkontemplawx li jwie─íbu g─žal talbiet mill-Istati Uniti meta tkun saret xi attivit├á frawdolenti. Ji─íifieri qeg─ždin ─íewwa rifu─íji legali li jipprote─íu lill-klijenti tag─žhom jekk id-dejta kienet mitluba biex ti─íi ─í─íudikata.

I┼╝da mhux is-servizzi VPN kollha joperaw minn dan it-tip taÔÇÖ ─íenna barra minn dawn il-li─íijiet, xi w─žud jinsabu fÔÇÖterritorju fejn jag─žmlu Dawk it-talbiet se ji─íu akkomodati.. Mela jekk tu┼╝a l-VPN tieg─žek g─žal attivitajiet kriminali, g─žandek tag─žti attenzjoni g─žal dan. Madankollu, minn dan il-blog ma n─že─í─íux u┼╝u frawdolenti...

Dar